Kvalitetspolicy

Abaks Kvalitetspolicy

  • ABAK ska alltid leverera felfria produkter i avtalad tid. Varor och tjänster skall uppfylla förväntad kvalitet till nästa interna eller externa kund i kedjan fram till slutkund.
  • Vi skall arbeta för ökad kvalitet och ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete. Detta skall ske genom ett personligt engagemang från alla anställda.
  • Alla medarbetare äger ett kvalitetsansvar. Detta betyder att var och en har skyldighet att rätta fel och bidra till att eliminera felkällor, såväl inom eget arbetsområde som i framställningsflödet fram till kund.


Tillbaka till kvalitet >>
© 2008 - 2018 Abak | Producerad av Adke | Hemsidan är optimerad för Internet Explorer 7 och Firefox 3 | Sidan uppdateras av: Drivved