Om ABAK

Det här är abak


Affärsidé

ABAK affärsidé säger att vi skall vara en flexibel totalleverantör av rörkonstruktioner i metall till stora verkstadsföretag.


För ABAK innebär en flexibel totaltleverantör att vi kan erbjuda produkter där rörbockning och svetsning inte begränsas av dimensioner, radier, godstjocklek, material, seriestorlekar eller renhet i produkterna. Till vår hjälp har vi 5 st Herber rörbockningsmaskiner med bockningskapacitet upp till 154 mm i diameter, Bors ändbearbetningsmaskiner och ett 20 tal licenserade svetsare. ABAK är både certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och ISO 3834-2:2005.


Vision

ABAK’s Vision säger att vi skall skapa en kontinuerlig tillväxt genom att alltid vara kundens viktigaste strategiska samarbetspartner.


Detta innebär att ABAK’s erbjudande inte bara innefattar legotillverkning utan ABAK kan ta ett helhetsansvar från idé till färdig produkt. ABAK besitter en hög kompetens avseende konstruktion och beräkningar av komplicerade rörkonstuktioner utifrån tex hållfasthet eller flödeskrav. Våra ingenjörer jobbar främst i Autocad och Pro Engineering.


Kärnkompetens

ABAK’s kärnkomptens består av att tillverka svetskonstruktioner uppbyggda kring bockade rör i små/medelstora serier där dimensioner upp till 154 mm är möjliga med rörbockning. Produkterna kännetecknas ofta av att ha höga kvalitetskrav avseende, toleranser, renhet och komplexitet. Alla rör konstruktioner som har flöde i sig trycktestas upp till 450 bar och de flesta rören ytbehandlas med förkromning eller våtlackeras.


Resultat

Resultatet blir att våra kunder ser ABAK som kompetent och effektiv samarbetspartner, där oftast ABAK blir den enda leverantören oavsett det gäller prototypframtagning, produktion eller hanteringen av eftermarknaden.


© 2008 - 2018 Abak | Producerad av Adke | Hemsidan är optimerad för Internet Explorer 7 och Firefox 3 | Sidan uppdateras av: Drivved