Produkter

Produkter

ABAK är en flexibel lego leverantör av kompletta rör konstruktioner i främst metall men även plast.

Vår produktionsprocess består vanligtvis av rörbockning, håltagning, svetsning, ändbearbetning, provtryckning, tvättning och ytbehandling av rör i små och medelstora serier, i dimensioner från 4 mm upp till 154 mm i diameter. Vi arbetare enligt ISO 9001:2008 och ISO 3834-2, den högsta svetsstandarden.

Förutom en effektiv produktions process med ett 30 tal licenserade svetsare och rörbockare har vi en egenavdelning för framtagning av rostfria detaljer samt en separat prototypavdelning.

Till vår hjälp har vi 6 st moderna CNC styrda Herber Rörbocknings maskiner som har bosterfunktion och friradiebockning. Med ett stort antal verktyg till hjälp gör det att ABAK har hittills inte stöt på en komplett rörkonstruktion som vi inte har kunnat tillverka.

Tillsammans med Faro, har ABAK en utvecklat en unik programvara för ABAK avseende mätning av rör konstruktioner med hjälp av en Faro Mätarm. Den används både vid rörbockning med höga toleranser och komplicerade utförande men också i slutkontrollen där tex PPAP eller utfalls prover enkelt kan tas fram.

ABAK erbjuder fullspårbarhet på produkterna genom att vårt ordernummer stansas in i produkten som sedan är kopplat till vårt MPS system Monitor, som visar vem som har tillverkat den, när och hur den är tillverkad och av vilket material.

Produkterna kännetecknas av många olika varianter, tex godstjocklek eller dimensioner, där det ställs höga krav på toleranser och renhet men också flexibilitet samt korta leveranstider.

En betydande del av ABAKs produktion består av hydraul och tryckkärls produkter där PED direktivet används.

Våra största kunder är stora multinationella verkstadsbolag inom energi och råvaru sektorn.

Till flera kunder har vi eftermarknadsavtal vilket innebär att vi ska inom loppet av 24 timmar konstruera ett rör för att sedan skicka det direkt ut i världen.

Konstruktions och beräkningshjälp

ABAK erbjuder även konstruktions och beräkningshjälp vid framtagning av rörkonstruktioner. Flera av våra kunder arbetar redan idag med våra verktygslistor och tät med våra ingenjörer för att rörbockningen ska bli så effektiv som möjligt.

© 2008 - 2018 Abak | Producerad av Adke | Hemsidan är optimerad för Internet Explorer 7 och Firefox 3 | Sidan uppdateras av: Drivved