Kvalitet

RZ ABAK är certifierade enligt: ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 och ISO 3834-2:2005.


Certifieringar


Kvalitetspolicy

RZ ABAK är specialister inom rörbockning och svetsning. Vår vision är att skapa flexibilitet.

RZ ABAK AB ska alltid leverera felfria produkter i avtalad tid. Varor och tjänster ska ha rätt kvalitet i varje led fram till slutkund.

Genom att alla medarbetare gemensamt äger kvalitetsansvar!
Det innebär att alla har en skyldighet att rätta fel och bidra till att eliminera felkällor, såväl inom sitt eget arbete som i kommande processer fram till slutkund.

Trollhättan 2018-10-19
Mikael Wandér
VD RZ Abak AB

Miljöpolicy

RZ ABAK är ett strategiskt och miljömedvetet företag som ständigt arbetar med att minimera företagets negativa miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Genom kunskap om minskad miljöpåverkan, resurssnål produktion, återvinning av material, minimering av transporter och efterlevande av förordningarna i REACH sker miljöarbetet inom samtliga områden.

Det är varje medarbetares ansvar att bistå i företagets miljöarbete och genom sitt engagemang kan företagets miljömål nås.

Trollhättan 2018-10-19
Mikael Wandér
VD RZ Abak AB

Uppförandekod

För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och enligt de lagar och regler som styr koncernens aktiviteter. Affärsframgångar beror på ett förtroende som långsiktigt byggts upp och måste upprätthållas hos kunder, medarbetare, myndigheter och allmänheten.


RZ Gruppens uppförandekod RZ Gruppens uppförandekod

RZ Gruppen består av tretton starka bolag
RZ ABAK AB
RZ Auto CNC AB
RZ Ferromekano AB
RZ Finmekanik AB
RZ HB Mekaniska AB
RZ INM Mekaniska AB
RZ Kils Verkstad AB
RZ Mekanikk i Norge AS
RZ Mekpart AB
RZ OLDA Innovation AB
RZ Pressmetall AB
RZ Riboverken AB
RZ ZamPart AB

© RZ ABAK 2018